تحقیقات ملی دانشگاه دولتی ساراتوف

Russia

تحقیقات ملی دانشگاه دولتی ساراتوف

دانشگاه ايالتي ساراتوف ،در سال 1909 در شهر ساراتوف تاسيس شد و اين دانشگاه در تحقیق و نوآوری پتانسیل قابل توجه و نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در منطقه ایفا می کند . دانشگاه ایالتی ساراتوف روسیه بخشی از محیط آموزشی و پژوهشی بین المللی است که با 56 دانشگاه از اروپا و آمریکا همکاری می نماید . اولین ساختمان های دانشگاهی توسط معمار کارل مفیف طراحی شده است. واسیلی ای. رازوموفسکی، دانشمند معروف و دکتر  عمومی، اولین رؤسای دانشگاه ساراتوف شد.ابتدا دانشگاه تنها یک مدرسه بود سپس دانشکده پزشکی، دانشکده های فیزیک و ریاضیات، تاریخ و فلسفه، و همچنین دانشکده حقوق در سال 1917 تاسیس شد. دانشمندان پیشرو در این دانشگاه کار کردند. به عنوان مثال، فیلسوف سمین ل. فرانک، یکی از برجسته ترین دانش پژوهان قرن بیست و یکم، معاون دانشکده تاریخ و فلسفه بود. به فاصله کمی دیگر دانشکده ها افتتاح شد. همچنین، بنیانگذار ژنتیک روسیه نیکولای ای. وویلوف در دانشکده زراعت شروع به کار کرد.

اين دانشگاه ارائه دهنده 83 برنامه و بالاتر از برنامه های حرفه ای آموزش و پرورش، 23 برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه ای، 56 فارغ التحصیل و 10 برنامه های کارشناسی ارشد، 28 مناطق عمده برای دانش آموزان کارشناسی ارشد و کارشناسی، 45 برنامه های آموزش مداوم و 40 برنامه های آموزشی می باشد.

دانشگاه درشهر:

ساراتوف

رنک:

انواع رتبه بندی:
521-530 QS
+1001 TIMES
WEBOMETRICS
SHANGHAI
URAP

امکانات مورد توجه این دانشگاه:

دانشکده/رشته های این دانشگاه:

 • دانشکده زیست شناسیدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده جغرافیادانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده زمین شناسیدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده ریاضی و مکانیکدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده جامعه شناسیدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده زبان های خارجی و روش آموزش زباندانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعاتدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده نانو و فن آوری پزشکیدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده فرایندهای غیر خطیدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده روانشناسیدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نیازهای ویژهدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده فیزیکدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده فلسفهدانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده اقتصاددانشگاه ایالتی ساراتوف
 • دانشکده حقوقدانشگاه ایالتی ساراتوف