دانشگاه ارلانگن – نورنبرگ

Germany

دانشگاه ارلانگن – نورنبرگ

دانشگاه فردریش الکساندرارلانگن- نورنبرگ Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg)در سال 1743 تاسیس شده است . این دانشگاه در دو شهر ارلانگن و نورنبرگ قرار دارد ودر حال حاضر ، این دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه های تحقیقاتی و یکی از10 دانشگاه بزرگ کشور آلمان محسوب می شود .این دانشگاه در 5 پردیس، انواع رشته های دانشگاهی را ارائه می کند. در این دانشگاه ،39868 دانشجو در ترم زمستان 2016/2017 به تحصیل پرداختند که از این تعداد 4631 دانشجو از سراسر جهان هستند.این دانشگاه با بیش از 500 دانشگاه در جهان همکاری می کند. در این دانشگاه فارغ التحصیلان و استادان متعددی موفق به کسب جوایز نوبل(4نفر)، لایبنیتس، ERC،  Humboldtشده اند.

شهر:

ارلانگن و نورنبرگ، بایرن، آلمان

کمپ:

این دانشگاه در 5 پردیس، انواع رشته های دانشگاهی را ارائه می کند

رتبه:

 • رتبه ی 267جهان در سیستم رتبه بندی QS در سال 2017
 • رتبه ی 160 ام جهان در سیستم رتبه بندی آموزش عالی تایمز THE 2017
 • رتبه ی 200 ام در سیستم رتبه بندی CWUR
 • رتبه 2 نو آوری در بین دانشگاه های آلمان و 50 ام در بین دانشگاه های جهان در سیستم رتبه بندی رویترز
 • رتبه ی 300-201 ام در سیستم رتبه بندی شانگهای ARWU
 • رتبه ی 79 ام جهان هنر و علوم انسانی در سیستم رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2016

رشته:

 • دانشکده علوم انسانی، علوم اجتماعی، الهیات و معارف
 • دانشکده کسب و کار، اقتصاد، و حقوق
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده علوم
 • دانشکده مهندسی

مدارک:

 • مدارک دوره متوسطه
 • مدرک Abitur آلمان و یا مدارک Maturità؛ Titulo، GCE و GSEC؛ مدرک باکالوریا، Apolirito، SAT

*دانشجویان بین المللی که شرایط مدارک معتبر این دانشگاه را ندارند باید در آزمون      Studienkollegاین دانشگاه شرکت نمایند و در صورت آوردن حد نصاب پذیرش خواهند شد.

اکثر دوره ها در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود. دانشجویان برای تحصیل دراین دانشگاه نیازمند ارائه ی گواهینامه ای در یکی از آزمون های زیر هستند:

 • TestDaf با نمره ی 44 یا 16 امتیاز
 • آزمون DSH
 • دیپلم زبان آلمانی (سطح 2)
 • گواهیDSD سطح 2
 • آزمون ZOP، KDS، GDS و یا گواهینامه ی C2:GDS از موسسه ی گوته
 • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
 • گواهی Feststellungsprüfung
 • گواهی Deutsche Sprachprüfung سطح 2

* برخی از دانشکده ها برای اثبات مهارت زبان آلمانی شرایط ویژه تری دارند.دانشجویان دردانشکده علوم DSHبا سطح یک و یا  TestDafباحداقل نمره 4 ،در دانشکده مهندسی DSHبا سطح 2، و برای بقیه دانشکده هاDSH  با سطح 3 نیز پذیرفته می شوند.