دانشگاه مانیتوبا

Canada

دانشگاه مانیتوبا

دانشگاه مانیتوبا (University of Manitoba) اولین دانشگاه در غرب کاناداست که بیش از 137 سال پیش تاسیس گردید. بزرگترین دانشگاه منطقه و تنها دانشگاه تحقیقاتی فشرده که بیش از 100 مدرک دانشگاهی، دیپلم و گواهی نامه ارائه می دهد. (بیش از 60 مدرک در مقطع کارشناسی در رشته هایی حرفه ای همچون پزشکی، حقوق و مهندسی) جامعه دانشگاهی پرانرژی مانیتوبا متشکل از 30000 دانشجو، 8700 نفر اعضای هیئت علمی و کارکنان و 190000 فارغ التحصیل می باشد. نزدیک به 13 درصد جمعیت دانشجویی مانیتوبا فعلی را دانشجویان بین المللی از بیش از 104 کشور مختلف تشکیل می دهند.

شهر:

وینیپگ دراستان منیبا قرار دارد

رتبه:

نظام رتبه بندی رتبه
ARWU 401-500
TIMES 401-500
QS 551-600
U.S NEWS 402

کمپ:

این دانشگاه دارای سه پردیس به نام های باناتاین، فورت گاری و ویلیام نوری می باشد.

رشته ها:

رشته های مقطع کارشناسی

 • مطالعات کسب و کار بومی
 • کنترل(حکومت) بومی
 • حسابداری
 • ریاضیات آماری – کسب و کار
 • ریاضیات آماری – علوم
 • مشاغل کشاورزی
 • کشاورزی
 • کشاورزی (دیپلم)
 • اگرواکولوژی
 • زراعت
 • زبان اشاره آمریکایی / تفسیر انگلیسی
 • سیستم های حیوانات
 • انسان شناسی
 • ریاضیات کاربردی
 • معماری
 • هنر
 • تاریخ هنر
 • مطالعات آسیایی
 • ستاره شناسی
 • ورزش درمانی
 • بیوشیمی
 • علوم زیستی
 • مهندسی سیستمهای زیستی
 • بیوتکنولوژی
 • بازرگانی
 • مطالعات کانادا
 • مطالعات کاتولیک
 • مطالعات اروپای مرکزی و شرق
 • سرامیک
 • علم شیمی
 • برنامه ریزی شهری
 • مهندسی عمران
 • مطالعات کلاسیک
 • ادبیات باستانی یونان و روم
 • تجارت
 • مهندسی کامپیوتر
 • علوم کامپیوتر
 • جرم شناسی
 • دندانپزشکی بهداشت
 • دندان پزشکی
 • پیش دندانپزشکی
 • نمایش
 • نقشه کشی
 • علم اقتصاد
 • آموزش و پرورش – کارشناسی آموزش و پرورش
 • آموزش و پرورش – بعد از دیپلم
 • مهندسی برق
 • مهندسی
 • انگلیسی
 • حشره شناسی
 • کارآفرینی / کسب و کار کوچک
 • طراحی محیط زیست – معماری
 • علوم محیط زیست
 • مطالعات زیست محیطی
 • علوم اجتماعی خانواده
 • مطالعات فیلم
 • دارایی و مالی
 • هنرهای زیبا
 • علوم و صنایع غذایی
 • فرانسوی
 • ژنتیک
 • جغرافیا
 • علوم زمین شناسی
 • زمین شناسی
 • زمین فیزیک(ژئوفیزیک)
 • آلمانی
 • اقتصاد سیاسی جهانی
 • طراحی گرافیک
 • یونانی
 • علوم بهداشتی
 • مطالعات بهداشت
 • تاریخ
 • بوم شناسی انسانی
 • علوم تغذیه انسان
 • مدیریت منابع انسانی / روابط صنعتی
 • ایسلندی
 • طراحی داخلی
 • تجارت جهانی
 • ایتالیایی
 • مطالعات جاز
 • مطالعات یهودی
 • حرکت شناسی
 • مطالعات کار
 • معماری منظره
 • لاتین
 • مطالعات آمریکای لاتین
 • حقوق
 • رهبری و سازمان
 • زبان شناسی
 • لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت
 • سیستم های اطلاعات مدیریت
 • بازار یابی
 • ریاضیات
 • مهندسی مکانیک
 • پزشکی
 • پیش پزشکی
 • مطالعات قرون وسطی و رنسانس
 • میکرب شناسی
 • موسیقی
 • ترکیب موسیقی
 • آموزش موسیقی
 • تاریخچه موسیقی
 • اجرای موسیقی
 • مطالعات بومی
 • پرستاری
 • کاردرمانی
 • Ojibway
 • مدیریت عملیات / پژوهش
 • نقاشی
 • داروخانه
 • پیش داروسازی
 • فلسفه
 • عکاسی
 • تربیت بدنی
 • جغرافیای طبیعی
 • فیزیوتراپی
 • فیزیک
 • بیوتکنولوژی گیاهی
 • لهستانی
 • مطالعات سیاسی
 • پیش دندانپزشکی
 • پیش پزشکی
 • پیش داروسازی
 • پزشکی پیش دامپزشکی
 • چاپ
 • روانشناسی – هنر
 • روانشناسی – علوم
 • مدیریت تفریح و توسعه جامعه
 • مذهب
 • تنفس درمانی
 • روسی
 • علم
 • مجسمه سازی
 • مددکاری اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • خاکشناسی
 • اسپانیایی
 • آمار
 • علوم نساجی
 • تئاتر
 • اوکراینی
 • مطالعات میراث کانادایی اوکراینی
 • دانشگاه 1
 • ) رسانه) تصویری
 • مطالعات جنسیت و زنان

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 • کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
 • علوم دامی
 • انسان شناسی
 • معماری
 • بیوشیمی و ژنتیک پزشکی
 • علوم زیستی
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی سیستمهای زیستی
 • گیاه شناسی
 • مطالعات کانادا
 • شیمی
 • برنامه ریزی شهری
 • مهندسی عمران
 • ادبیات باستان یونان و روم
 • علوم بهداشت جامعه
 • علوم کامپیوتر
 • مطالعات مربوط به معلولیت
 • اقتصاد
 • آموزش و پرورش (Université de Saint-Boniface)
 • آموزش و پرورش
 • مهندسی برق و کامپیوتر
 • انگلیسی، فیلم و تئاتر
 • حشره شناسی
 • محیط زیست و جغرافیا
 • هنرهای زیبا
 • علوم و صنایع غذایی
 • فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی
 • علوم زمین شناسی
 • جغرافیا
 • آلمان و مطالعات اسلاوی
 • تاریخ
 • آناتومی انسان و علوم سلول
 • علوم تغذیه انسانی
 • زبان و ادبیات ایسلندی
 • ایمونولوژی
 • برنامه های تحصیلات تکمیلی میان رشته ای
 • طراحی داخلی
 • حرکت شناسی و مدیریت تفریح و ورزش
 • معماری منظره
 • حقوق
 • زبان شناسی
 • مدیریت
 • ریاضیات
 • مهندسی مکانیک
 • میکروبیولوژی پزشکی
 • توانبخشی پزشکی
 • میکروبیولوژی
 • موسیقی
 • مطالعات بومی
 • مدیریت منابع طبیعی
 • پرستاری
 • کاردرمانی
 • جراحی دهان و فک و صورت
 • زیست شناسی دهان و فک
 • ارتودنسی
 • آسیب شناسی
 • مطالعات تعارض و صلح
 • دندانپزشکی کودکان
 • پریودنتیکس
 • فارماکولوژی و درمان
 • داروسازی
 • فلسفه
 • درمان فیزیکی
 • مطالعات دستیاری پزشکی
 • فیزیک و ستاره شناسی
 • فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی
 • گیاهشناسی
 • مطالعات سیاسی
 • روانشناسی
 • مدیریت عمومی
 • مذهب
 • مددکاری اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • خاک شناسی
 • آمار
 • جراحی
 • علوم نساجی
 • جانورشناسی رشته های مقطع دکتری
 • کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
 • علوم دامی
 • انسان شناسی
 • علوم کاربردی بهداشت
 • بیوشیمی و ژنتیک پزشکی
 • علوم زیستی
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی سیستمهای زیستی
 • گیاه شناسی
 • دکتری شیمی
 • مهندسی عمران
 • علوم بهداشت جامعه
 • دکتری علوم کامپیوتر
 • طراحی و برنامه ریزی ( معماری )
 • اقتصاد
 • آموزش و پرورش
 • مهندسی برق و کامپیوتر
 • انگلیسی، فیلم و تئاتر
 • حشره شناسی
 • علوم و صنایع غذایی
 • دکتری فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی
 • دکتری جغرافیا
 • علوم زمین شناسی
 • تاریخ
 • آناتومی انسان و علوم سلولی
 • علوم تغذیه انسانی
 • ایمنی شناسی
 • برنامه های تحصیلات تکمیلی میان رشته ای
 • زبان شناسی
 • دکتری مدیریت
 • ریاضیات
 • دکتری مهندسی مکانیک
 • پزشکی میکروبیولوژی
 • میکرب شناسی
 • مطالعات بومی
 • مدیریت منابع طبیعی
 • دکتری پرستاری
 • زیست شناسی دهان و دندان
 • مطالعات صلح و تعارض
 • فارماکولوژی و درمان
 • داروسازی
 • فیزیک و ستاره شناسی
 • فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی
 • مطالعات پژوهشگران بومی
 • علوم گیاهی
 • دکتری روانشناسی
 • مذهب و دین
 • مددکاری اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • خاک شناسی
 • آمار
 • جانورشناسی

مدارک:

 • مدارک و ریزنمرات مقطع پیشین
 • توصیه نامه
 • رزومه
 • انگیزه نامه
 • دارا بودن معدل 3 از 4
 • نمرات آزمون های زبان :حداقل 6.5 ایلتس