آزمون GRE

 در مورد جنرال تست (GRE)

ERG(TSET LARENEG DESIVER) که امروزه به عنوان GRE  همان (GENERAL TEST)شناخته می شود.هر دو فرم یکسان دارد.به این نکته نکته توجه شود که ممکن است با تغییر اسم در جایی برخورد داشته باشد.منابع و روش امتحان کاملا یکسان است.

_گرفتن مدارک عالیه می توانند فرصت های بزرگی را در اختیار ما قرار دهد.در حقیقت براساس امار موثق از جمله BUREA OF LABOR STATISTICS وموسسات اقتصادی جهان اول (توسعه یافته DEVELOPMENT ) بیان می کنند که چگونه تحصیلات منجر درامد بالا و پائین امدن نرخ بی کاری شده است.

_اگر شخصی برنامه ای مدون برای به رفتن به مدارس برتر دنیا و قدم بزرگ به سمت اینده خود دارد یا به دنبال به دست اوردن یک موقعیت وقدمی مهم به سمت اینده خود دارد اولین قدم هوشمندانه گرفتن (GRE GENEREL TEST) می باشد وبا  این اقدام حرکتی رو به رشد خواهد شد.

_ یکی از خصوصیات بارز و مفید در این تست اینگونه است که قابلیت تکرار دارد یعنی فرد اگر POINT) ) نمره مورد دلخواه را نتوانست کسب کند قابلیت تکرار مجدد وجود دارد.اینگونه تست ها برای افرادی است که می خواهند در لیسانس اقدام به پذیرش کنند و فارغ التحصیل هستند.

1

_در قسمت VERBAL REASONOING :توانایی اانالیز کردن تخمین زده می شود و ارزیلبی سطح نوشتاری افراد. همچنین ارزیابی نحوه ارتبلط اجزا بین کلمات ودر کل محتوای نوشتاری فرد.

_در قسمت QUANTATIVE REASONING:ارزیلبی توانایی فردی در حل مشکلات (PROBLEM SOLVING) که پایه این محتوا بر مبنای هندسه،علم حساب وجبر می باشد.

_ANALYTICAL WRITING:ارزیابی توانایی فرد در مورد صحبت کردن راجع مسائل پیچیده و باز کردن ان به صورت کاملا موثر و کار امد.

چه کسانی برای این امتحان متقاضی هستند؟

_افراد متقاضی فارغ التحصیل که مشتاق  به ادامه تحصیل هستند در سراسر دنیا به خصوص علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ABM (مدیریت بحران)در رشته Business  و مقاطع دکترا.متقاضی های شرکت کننده در این زمینه با زمینه های گوناگون تحصیلی و فرهنگی هستند.

چه زمانی وکجا متقاضی می توانند این مدرک را حاصل کند؟

GRE general test در بیش 1000 مرکز ودر 160 کش9ور در دسترس است ودر بیشتر مناطق دنیا این امتحان online  که به (computer-deliverd test) شناخته می شود.در کل طول سال ادامه دارد.در بعضی از کشورها مثل چین،هنگ کنگ،تایوان و کره سه بار در ماه در دسترس است.در منلطقی که این امتحان انلاین در دسترس نمی باشد این امتحان به صورت کتبی برگزار می شود (paper-deliverd test) و تنها 3 بار در سال در ماه های مشخص October,November,February

این مدرک توسط بسیاری از موسسات عالیه و مدیریتی قابل پذیرش است.

کسب امتیاز در ازمون

ERG دارای اعتبار 5 ساله است که این اطلاعات در مرکز اطلاعات نگهداری می شود که قابل پیگیری است ودراطلاعات نگهداری می شود.

Verbal reasoning        130_170

Quantitative reasoning  130_170

Analytical writing   0_6

ETS مسئول رسیدگی ،پاسخ وتصحیح به قسمت Analytical  که اطلاعات در قسمت مدیریت اطلاعات EST قراردارد(EST data manager).عکس وپاسخ نوشتاری قسمت analytical در GRE  در این قسمت قرار دارد که این اطلاعات تا5 سال بعد در این قسمت نگهد

مزیت نمره دلخواه در ERG

این مزیت در ازمون به فرد متقاضی این اجازه رو خواهد داد تا یکی از نمره های دلخواه خود را انتخاب کند.شما می توانید از یکی از 4 نمره ارائه شده به فرد که در 5 سال اخیر توسط موسسه ای که در ان ازمون گرفته شده،نمره دلخاه را خواسته و برای موسسه مورد نظر خود ارسال کند.

_قیمت استاندارد برای ازمون حدودا 205$ به جز در چین که حدود 220$ می باشد.

نحوه اماده شدن برای امتحانات ERG

دقت کردن به پیشنهادات کلی وسوالات ارائه شده و نمونه در سال های اخیر و راه نمایی ها و پاسخ هایی که به سوالات داده شده است می تواندکمک کننده خوبی می باشد چون معمولا این سوالات تکرار خواهند شد وکتاب های ارائه شده برای این قسمت ازمون و سایت هلی مجازکه اطلاعاتی راجب اماده شدن برای امتحان ارائه می کند می توان مراجئه کرد.

Analytical writing

این موضوع مشخص و تعیین کننده این توانایی است که فرد بتواند در مسائل پیچیده به راحتی فکر کند و انها را تبدیل به مسائل قابل فهم کندوبتواند از نظریه ای که می دهد دفاع کند وتمرکز روی تصمیم گیری های معتدل وقابل فهم است.این قسمت از 2 بخش 30 دقیقهای تشکیل شده است.

30 minute” analayze an issue”task

30minute”analyze an argument”task

Issue task  

در این قسمت ارائه نظرها روی موضوعات عمومی است که ساختار خاصی دارد که بیان میکند که چگونه به موضوعات پاسخ داده شود.شما نیاز به تخمین وارزیابی موضوعات دارید که برای اینکار با دادن مثال ها وباز کردن مثالها و باز کردن مسائل میتوان از دیدگاه خود حمایت کرد.

Argument task

.برای اینکاردر این قسمت نیاز به ارزیابی برهان با توجه به ساختار خاص خودشان است برای این کار نیاز به بیان دلایل منطقی وعقلانی هستید به جای مخالفت یا موافقت با موضوعی که وجود دارد.

نحوه اماده شدن برای Analytical writing

برای این ازمون حتی افراد متخصص نیاز به گذراندن یکسری دوره برای امادگی دارند.پس برای گذراندن این مرحله نیاز به درک مهارت ها و چگونگی پاسخ دهی به انها می باشد.برای اینکار نیاز به حل کردن مسائل نموه وتفسیر ودرک حقیقی از هن موضوع می باشد.موضوعات این بخش گسترده  است.از جمله موضوعات استفاده شده می توان به عتوم انسانی ،هنر،اجتماعی و حتی علوم فزیک نام برد.

متقاضیان برای گذراندن ازمون به چند نکته توجه داشته باشند:

1.متقاضیان بدن در نظر گرفتن از رشته تحصیلی و علایق خاص خود تمرین مربوطه را فهمیده وبه اسانی ان را پاسخ دهند.

2.استخراج قسمت های مهمی که پیچیده هستندوقسمت های نوشتاری متقاعد کننده که برای دانشگاه مهم می باشد.

3.پاسخ ها محتوای متنوعی داشته باشد و نوسنده ایده های خودرا گسترش دهد.

نحوه اماده شدن برای verbal reasoning

برای فراهم شدن چنین مهارتی نیاز به انالیز و ارزیابی عناصر مورد نیاز در نوشتار می باشد و گرفتن کلی اطلاعات که با خواندن به دست می اید.برای اینکار نیاز نیست که ارتباط میان جملات،کلمات و محتوای در بر گیرنده به درستی درک شود.ای ازمون چندین ساختار دارد .برای اینکار نیاز است یکسری کتاب ها و سایت های معتبر که در مورد این موضوع است بررسی شود مثل مثال های تکرار شده ویا گراف یا نمودارهایی که که در این مورد وجود دارد کمک به سزایی خواهند داشت.

نحوه اماده شدن برای quantitative reasoning

این ازمون نیاز به چندین مهارت برای امادگی دارد.

  1. نیاز به پایه دانش ریاضی
  2. فهم مفاهیم وعناصر در بر گیرنده ریاضی
  3. توانایی فرد در پاسخ دادن به مسائل به صورت مقداری ومثال اوردن برای حل مشکلات با مدل های مقداری بعضی از سوالات مطرح شده اززندگی طبیعی طرح شده است وبعضی دیگر کاملا دیدگاه ریاضیات را نیاز دارد.

مهارت مورد نیاز،محتوا و توانایی در این ازمون توسط 4 زمینه تقویت خواهد شد

1.علوم حساب که در برگیرنده دارایی های عددی،اعداد حسابی صحیح از جمله بخش پذیری و فاکتورگیری و اعداد پایه و باقی مانده و اعداد صحیح زوج و فرد می باشد.

2.موضوع علوم جبر که شامل فاکتورگیری و ساده سازی علوم جبری مرتبط با هندسه می باشد.

3.علوم هندسه شامل خطوط موازی،عمودی،دایره و چند ضلعی ها می باشد

4.انالیزکردن موضوعات مثل تحلیل کردن اطلاعات در نمودارها مثل نمودارهای میله ای یا ستونی و دایرهای…یا توضیحات اماری مثل استاندارد های انحرافی،رنج و مدلها

بیشتر این علوم در مدارس عالیه در دروس جبری اموزش داده می شود بیشتر این اطلاعات مثل علائم ریاضی،معادلات که در این ازمون وجود دارد در دبیرستان تدریس می شود.

مدل های موجود در سوالات Quantitative reasoning

4مدل تیپی در این حالت وجود دارد.هر سوال به طور مستقل و کاملا مجزا می باشد یا یک سوال یکی از قسمت های مجموعه سوال می باشد که اطلاعات سوالات یا در نمودار ویا در کادر قرار گرفته است.در این میان برای حل مشکلات در این ازمون یکسری منابعی وجود دارد که با استفاده از انها می توان برای کسب استراتژی یا همان راه استفاده کرد.در این ازمون شما اجازه استفاده از ماشین حساب ساده دارید و برای امتحانات انلاین این ازمون ماشین حساب به صورت یک برنامه برای استفاده کردن متقاضی در دسترس می باشد و برای امتحانات کتبی این سرویس توسط مرکز ازمون سنجی ارائه می شود.