آزمون SAT

چشم انداری که با گذراندن SAT حاصل می شود؟

یکی از بزرگترین هدف های ایجاد شده که به وسیله گذراندن این آزمون حاصل می شود این است که آینده موفق فرد را برای گذراندن در دانشگاه های عالیه هموار خواهد ساخت.این آزمون بیشتر تمرکز بر روی مهارت ها و دانشی که فرد با گذراندن مقطع متوسطه گذرانده حاصل می شود.

در این آزمون موارد مورد توجه :

1-آنچه که فرد در دبیرستان آموزش دیده است.

2-دروس مورد نیاز برای گذراندن موفق دانشگاه

عادات و انتخابات یکسان که منجر به موفقیت در مدرسه خواهد شد،می تواند کمک کننده این باشد تا برای آزمون اماده شوید.

بهترین مسیر برای آماده شدن در این تست توجه به چندین نکته است

 • 1-گذراندن دروس وکلاس های چالش بر انگیز
 • 2-انجام دادن تمام تکالیف مدرسه
 • 3-آماده شدن برای آزمون ها و کوئیز ها
 • 4-پرسش و پاسخ بسیاری از سوالات

یک مسئله مهم برای امادگی یافتن برای هر آزمونی این است که فرد بداند باید خود را در چه زمینه هایی آماذه کند و چه چیزی در انتظار آنها می باشد.برای مثال در این آزمون این مسئله حائز اهمیت است که چه نوع سوالاتی  را در بر می گیرد و چه آزمون هایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

آزمونSAT  از چندین قسمت تشکیل شده است

 • Reading Test   (آزمون درک مطلب)
 • Writing and language Test  (آزمون زبان و املا و نوشتاری)
 • Math Test  (آزمون ریاضی)
 • SAT Essay  (مقالات مرتبط با این آزمون)
 • Key Content Feature  ( محتوای در برگیرنده کلیدی)
 • محتوای در برگیرنده Reading Test

در این آزمون اصل تمرکز بر روی مهارت و دانش هایی است که از قلب و مرکز اصلی آموزش حاصل می شود.به طور مثال چیزهایی که در دوره متوسطه آموزش داده شده است و چیزهایی که فرد برای قبول شدن در دانشگاه نیاز دارد.این آزمون در طی چندین سال مهارت قابل گذراندن است یعنی اینکه نیاز به فلش کارت یا به خاطر سپردن خیلی از اطلاعات و شب بیداری برای گذراندن این آزمون نیست بلکه باید در طی اموزش تحصیلی حاصل شود.

چندین نکته مهم در این آزمون

 • 1-همه این آزمون به صورت چند گزینه ای می باشد و بر اساس مسائل گذرانده شده است
 • 2-بعضی از این اطلاعات پیش نیاز اطلاعات ای در اموزش های قبلی است
 • 3-اطلاعات راجب نمودارهای مختلف و جدول و نیاز به داشتن دانش های ریاضی نیست
 • 4-موضوعات قبلی،دانش و معلومات خاصی هرگز در آزمون قرار نمی گیرد
 • 5-این آزمون جزوی از قسمت نوشتاری می باشد

آنچه که مورد توجه در بخش  Reading Test

مطالعه اطلاعات گذرانده شده در دوره تحصیلی و توضیح دادن اطلاعات نموداری و همچنین خواندن جواب سوالات در آزمون های گذشته ،از طرفی دیگر فهم کلمات نویسنده که در جملات پیشنهاد شده است امری ضروری می باشد.

Reading Test همواره شامل:

 • 1-اطلاعات گذرانده در مورد کارهای مدرن و کلاسیک انجام شده در آمریکا یا لغات ادبی
 • 2-یک سری اطلاعات که بر اساس مدارک و اطلاعات پایه در آمریکا یا سخنرانی جهانی الهام بخشی که توسط افراد خاص همچون نلسون ماندلا انجام شده است.
 • 3-اطلاعاتی در مورد اقتصاد،روانشناسی،اجتماعی و سایر دانش های اجتماعی می باشد
 • 4-از علوم خاصی که توجه به آن می شود (علوم زمین شناسی،فزیک،شیمی و بیولوژی) می باشد

پیشنهاد افرادی که آزمون SAT را گذرانده اند:

 • 1-پیدا کردن فردی که همراه شما در این آزمون شما می باشد و به خوبی به سوالات در آزمون پاسخ داده است و یا می تواند در یک جمع بندی عاقلانه به متقاضی کمک کند.
 • 2-پیدا کردن ارتباط میان اطلاعات نمودارها و دانشی که فرد در طی دوران تحصیل کسب کرده است.

آماده سازی برای Writing and Language Test

به طور معمول برای گذراندن این دوره باید 3 چیز که فرد همواره انجام می دهد هنگامی که در حال ویرایش یا نوشتن چیزی می باشد.

 • 1-خواندن  Reading )   )
 • 2-پیدا کردن ضعف ها و اشتباهات   (Find mistake and Weakness)
 • 3-درست کردن مشکلات   (Fix them)

چند نکته صریح در این آزمون:

پاسخ دادن به سوالات و همچنین خواندن و شرح دادن درست نمودارها می باشد.اطلاعاتی که سطح اطلاعات فرد را نیز ارتقاع می دهد می تواند کمک کننده باشد مثل مطالعات انسانی،اجتماعی،تاریخی و همچنین اطلاعات راجب گرایش های کاری می تواند کمک کننده باشد

پیشنهادات افرادی که این دوره را گذرانده اند:

پرسیدن سوالات از افرادی که دوره را طی کرده اند به منظور بهبود گذراندن مسیر و بسط دادن اطلاعات و ایده های شما نیازبه انتخاب هوشمندانه ای با توجه به اطلاعات موجودی فرد می باشد.با این کار ارزش هدف بیشتر و نحوه دسترسی به آن آسان تر خواهد شد.

آنالیز کردن مطالعات تاریخی و اجتماعی:

انجام دادن مطالعات ای در زمینه تاریخی ،اجتماعی و با نجام دادن تصمیم گیری های کلیدی و گزینشی آن را ارتقاع می دهد.

بسط دادن ایده ها

پاسخ دادن به سوالات در مورد اطلاعات سازمان دهی شده و تاثیر گذار.از طرفی دیگر کار کردن روی کلمات و ساختارها برای بهبودی بهتر اطلاعات و چگونگی کار کردن بر روی جملات و نمودارها با همدیگر کمک به سزایی خواهد داشت.

مکالمات استاندارد انگلیسی:

روی جملات و کلمات کار شود و بعضی از موضوعات که پوشش دهنده زمان فعل ها و ساختار های یک راستا می باشد.

سوالات نمونه

آماده سازی برای Math Test

در این قسمت به جای در بر گرفتن انواع موضوعات ریاضی ،فرد را در شرایط و مدل های مختلف قرار می دهند که این مدل ها چندین حالت می باشند.

1-علوم اجتماعی و ریاضیات دانشگاهی

2-مرتبط با کارهایی که در آن تسلط وجود دارند.

3-مرتبط با زندگی شخصی

پاسخ دادن به چندین سوال که تنها برای چندین مرحله استفاده می شود کافی نمی تواند باشد و در دنیای واقعی علاوه بر محاسبات فردی و تنها به چیز های دیگری نیز احتیاج دارد.

تمرکز اطلاعاتی در این بخش

در این آزمون تمرکز عمیق بیشتر در 3 قسمت از مطالب ریاضی می باشد زیرا که بزرگ ترین نقش در دانشگاه و شغل فرد را دارد.

1-تمرکز بر روی مسائ تعادلات خطی و معادلات ان

2-توانایی حل مسائل و آنالیز اطلاعات که مربوط به اطلاعات مقداری می باشد

3-بسط اطلاعات ریاضی کمک کننده که با ساختار سوالی می باشد که نیاز به بکار گرفتن معادلات پیچیده دارد

آنچکه در آزمون ریاضی قابل توجه است

1-روانسازی

معادلات ریاضی این فرصت را به فرد می دهد که:

1-انجام روش کاری کار امد با انعطاف و استراتژی با اندازه گیری های دقیق

2-حل سریع مسائل با تشخیص واستفاده از راه حل های نزدیک و کارآمد.برای این کار نیاز به باز سازی اطلاعات حل مسائل به وسیله بررسی کردن آن می باشد.

2-فهم ادراکی

شما نیاز به تشریح محتوای ریاضیات یک نمودار،یک نمودار،واکنش های آن و روابط آن دارید.به طور مثال گاهی ممکن است نیاز به پیدا کردن روابط میان اعداد معادلات خطی و محتوای موجود در نمودار ارائه شده می باشید.

3-در خواست ها

در مشکلات واقعی نیاز به تحلیل موقعیت ها و تشریح موارد ضروری مورد نیاز در حل مشکلات،ارائه مشکلات ریاضیاتی و پیدا کردن راه حل برای آن می باشد.

4-استفاده از ماشین حساب

کی و چگونه استفاده کردن از ماشین حساب یک امری ضروری است.نحوه درست استفاده کردن از ماشین حساب،توانایی تمرکز روی مسائل و مدل های پیچیده ریاضی و دلایل آن نقش موثری دارد زیرا استفاده درست آن به ذخیره زمان کمک خواهد کرد.هر چند بهتر است از آن استفاده نشود اما اجازه استفاده از آن در امتحان داده شده است.

5-سوالات 4 گزینه ای

بیشتر سوالات در آزمون ریاضی چند گزینه ای می باشد.انتخاب پاسخ درست از مجموعه ای از آبشن ها یا گزینه هایی که می تواند جواب صحیح می باشد،انتخاب می شود،بعد از آن جواب سوال را باید در برگه های پاسخ نامه به صورت چهار گزینه ای وارد کرد.

6-طرز پاسخ وپر کردن پرسش نامه

1-بیشتر از یک گزینه داخل پرسش نامه پر نشود

2-مهم نیست از چه سوالی شروع به پر کردن ستون می کنید و مهم پر کردن درست پاسخ نامه می باشد.

3-اگر در پاسخ تکرار اعشار وجود داشت و دانش آموزان باید جواب دقیق را در پاسخ نامه تخمین بزنند.

4-پاسخ دادن فقط با پر کردن کامل دایره ها ارزیابی می شود و هیچ گونه اطلاعاتی که اطراف کادر نوشته شود ارزشی نخواهد داشت.

مقالاتSAT

این مقالات بسیار شبیه مقالات نوشته شده در دانشگاه می باشد که به آنالیز تحلیلی مقالات می پردازد

آنچه که برای اینکار باید انجام شود

 • 1-خواندن اطلاعات
 • 2-چگونگی این که یک نویسنده چطور یک موضوعی را شرح دهد که برای خواننده مطلب یا تماشاچی جذاب باشد.
 • 3-دفاع از توضیحات خود با آوردن شواهدی از اطلاعات آموخته شده

اجزای جدید و خاص در مقالات SAT

اجزای تشکیل دهنده مقالات این آزمون جذابیت های زیادی دارد

 • 1-یک امری اتخابی است اما در بعضی از مدارس جزو عوامل مورد نیاز گذرانده شده است
 • 2-برای این کار نیاز به 50 دقیقه زمان برای پر کردن مقاله خود دارید که 25 دقیقه بیشتر از زمان مورد نیاز است
 • 3-شما نمی توانید تنها مخالفت یا موافقت با یک موضوع داشته باشید بلکه باید دیدگاه های خود را به وسیله تجربه های شخصی خود بیان کنید.

موضوعات

همه اطلاعات یک سری چیز های مشترک دارند

 1. نوشته شده برای تماشاچیان یا افراد خارجی
 2. بحث های چالشی و گفتمان
 3. بیان دیدگاه های مناسب در موضوعات پیچیده
 4. استفاده از دلایل منطقی و شواهد برای حمایت از ایده های شخصی
 5. آزمودن ایده های فکری در گرایش های مختلفی همچون فرهنگی،سیاسی،عمران و هنر
 6. معمولا از کار های تاسیس شده ریشه گرفته می شود

آنچه که در مقالات SAT مورد ارزیابی قرار می گیرد

اینگونه مقالات بیانگر این است که فرد چه مقدار برداشت اطلاعات داشته است و توانسته از آن بهره برداری کند که همین موضوع یک پایه منطقی و کار آمد برای بهتر نوشتن می باشد.افرادی که می خواهند این قسمت را به خوبی سپری کنند باید نمره ای بین 4 تا 1 از هر یک از مهارت های خواندن،نوشتن و انا لیز کردن کسب کنند.

بخش خواندن Reading:

یک مقاله موفق نشاگر نشاگر فهم کامل فرد از اطلاعات می باشد که شامل یک کنش و واکنش میان جزئیات مهم و ایده های اصلی می باشد.

بخش آنالیزی :

یک مقاله موفق نشانگر فهم فرد در این که چگونه یک نویسنده موضوعی را طرح کرده است.

بخش نوشتاری:

در این قسمت تمرکز و مدیریت و قیمت ها با یک مدل مناسب که در ساختار جمله بندی متفاوت می باشد و به دنبال آن پیگیر بودن مکالمه های استاندارد انگلیسی می باشد.

چه کسانی بهتر است آزمون SAT  را به همراه مقاله سپری کنند؟

متقاضی نیاز نیست که این آزمون را با دادن مقاله بگذراند مگر این که مدرسه خاصی مد نظر باشد که در آن صورت در ثبت نام آن مدرسه خاص قید خواهد شد.

بخش محتوای کلیدی (Key Content Feature)

شامل چندین قسمت است

 • 1-لغات تشکیل دهنده متن
 • 2-شواهد یکسان
 • 3-آنالیز کردن منابع اطلاعات
 • 4-ریاضیات و بیشترین منابع مرتبط با آن
 • 5-مشکلات حقیقی در متن های حقیقی
 • 6-آنالیز کردن در مطالعات تاریخی،اجتماعی
 • 7-پایه گذاری اطلاعات و گفتو گو های جهانی